Ремонтиране и преустройство на асансьори.

преустройство на асансьори

Редовната поддръжка и проверка на асансьорите е от съществено значение, за да се гарантира тяхната безопасност и ефективност. Въпреки това, в някои случаи може да се наложи ремонтиране или преустройство на асансьорите. В тази статия ще разгледаме кога се налага такова действие и кой може да го извърши.

Повреди – Ако асансьорът показва признаци на повреда или неизправност, е важно да се извършат ремонти в най-кратки срокове. Това може да включва замяна на части или поправка на механизмите. Ремонтирането може да се извърши от специализирани фирми, които имат опит в тази област. Това са сервизни фирми с лиценз за поддръжка на асансьори и подемници за превоз на хора и/или хора и товари.

Промяна в изискванията – Изискванията за асансьорите могат да се променят във времето, например заради законодателството или новите технологии. В такива случаи може да се наложи преустройство на асансьорите. Това може да включва промяна на механизмите, добавяне на нови функции или замяна на старите асансьори с нови. Преустройството може да се извърши от специализирани фирми, които имат опит в тази област.

Редовни проверки – Редовните проверки на асансьорите са много важни, за да се гарантира, че те работят правилно и безопасно. В България асансьорите са поднадзорни съоръжения от ДАМНТ и подлежат на годишни технически прегледи от частна или държавната инспекция. Сервизната фирма, обслужваща асансьора трябва да присъства по време на прегледа.

Модернизация – Ако асансьорите са стари, може да се наложи обновяването им. Това може да включва замяна на механизмите, добавяне на нови функции или нова визия. Обновяването може да бъде извършено от специализирани фирми, които имат опит в тази област.

В заключение, ремонтирането и преустройството на асансьорите е много важно, за да се гарантира, че те работят правилно и безопасно. Тези услуги могат да бъдат извършени от специализирани фирми, които имат опит в тази област. Най-често това са фирмите с основна дейност за сервиз на асансьори и ескалатори.

ПОЛЕЗНО

Какво представляват подвижните пътеки?

Интересни факти за асансьорите

Поддръжка от високо квалифицирани специалисти?

Ескалаторите неизменна част от ежедневието ни.

Какво представляват подемници за повдигане на хора и/или товари?

Проектиране на асансьори и повдигателни съоръжение?

Интернет сайтът използва бисквитки (cookies) (Политика за бисквитки).
Бисквитките представляват малки файлове, които се запаметяват на Вашето устройство. Бисквитките са много полезни, тъй като ни позволяват да запомним въведената от Вас информация и осигуряват поддържането на някои важни функции на Сайта.

ОПЛАКВАНЕ/ПОХВАЛА
КОНСУЛТАЦИЯ
ЗАПИТВАНЕ ЗА ЦЕНИ
ОФЕРТА ЗА ПОДДРЪЖКА